Voorwaarden


Een abonnement op Trucks, het zwaarste blad van Nederland, kan op ieder gewenst moment ingaan. Bij aanvang van een nieuw abonnement (dus wanneer u niet eerder abonnee bent geweest), kan een keuze gemaakt worden uit één van de welkomstgeschenken. Het welkomstgeschenk wordt binnen 3 weken, na ontvangst van uw betaling, toegezonden. Wanneer een welkomstgeschenk is uitverkocht, zullen wij u hierover berichten en uit tal van andere items een keuze bieden.

Bedrag:
€ 43,50 per jaar
€ 48,00 per jaar (= incl. TrucksCard, 10% korting op bestellingen via onze Truckshop.nl)

Betaling:
Het verschuldigde bedrag kunt u zelf overmaken op onze rekening. In verband met de nieuwe SEPA-regels vanaf 1 februari 2014, vervalt de mogelijkheid tot een eenmalige machtiging. Overschrijven in Europa gaat voor iedereen via IBAN en BIC. Wij verzoeken, ook voor betalingen vanuit België, uitsluitend onderstaand bankrekeningnummer te gebruiken:

IBAN            : NL11 INGB 0007 1813 14
BIC              : INGBNL2A
Op naam van: Powerline BV
                      J. Keplerweg 8-C
                      2408 AC  Alphen aan den Rijn
                      Nederland

Indien bekend, vermeldt s.v.p. uw lidnummer. Bij een nieuw abonnement ook graag het gewenste welkomstgeschenk vermelden. De actie "3 nummers gratis" betreft drie recent uitgebrachte uitgaven, die in één pakket worden toegezonden. Voor sommige cadeaus betaalt u een bijdrage in de verzendkosten, zie omschrijving per cadeau. Welkomstgeschenken kunnen niet geruild worden.

Abonnementsverlenging:
Voor verlenging ontvangt u automatisch, ca. 4 weken voor vervaldatum, onze factuur per post of per email. Wij verzoeken deze binnen 14 dagen aan ons te voldoen, onder vermelding van klant- en factuurnummer. Voor de betaling, ook vanuit België, graag bovenstaand rekeningnummer gebruiken.

Wijzigingen in adres en/of tenaamstelling:
Wij verzoeken bij verhuizing de adreswijziging ca. 4 weken van te voren bij ons kenbaar te maken. Dan kunnen wij er zorg voor dragen dat Trucks Magazine tijdig aan het juiste adres verzonden wordt. Wijzigingen, zowel in adres als tenaamstelling, kunnen worden verzonden aan onderstaand email of postadres. Vergeet niet de verhuisdatum te vermelden. Indien bekend, vermeldt s.v.p. uw lidnummer bij de wijziging.

Abonnementsbeëindiging:
Een abonnement wordt aangegaan met een minimale looptijd van één jaar. Wanneer u besluit het abonnement op Trucks Magazine niet voort te zetten, verzoeken wij dit minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum schriftelijk (of per email) aan ons kenbaar te maken. U ontvangt binnen twee weken onze reactie, met daarin vermeldt tot en met welke Trucks-uitgave u ontvangt (en indien van toepassing, tot wanneer u de TrucksCard kunt gebruiken).

Ca. 4 weken voor vervaldatum ontvangt u onze factuur voor abonnementsverlenging. Indien u als nog opzegt, wordt uw abonnement maximaal 1 kwartaal verlengd.

Spijt van uw opzegging?
Laat het via brief óf email aan ons weten, zodat wij de systeemblokkade kunnen opheffen. En u maandelijks Trucks Magazine blijft ontvangen. Ook uw TrucksCard kunt u dan blijven gebruiken. Welkomstgeschenken worden éénmalig verstrekt, dus niet bij hernieuwing van het abonnement.

Adresgegevens abonnementenadministratie:
Gebruik s.v.p. onderstaande adresgegevens voor alle reacties betreffende een Trucks-abonnement. Indien u gebruik maakt van de post, dient u een postzegel te plakken. Anders wordt uw poststuk niet bij ons bezorgd.

Trucks Abonneeservice
J. Keplerweg 8-C
2408 AC Alphen aan den Rijn (Nederland)
Email: info@trucksmagazine.nl

Bij gebruik van andere post- of emailadressen kunnen wij helaas niet garanderen dat uw verzoek juist en tijdig wordt verwerkt. Bij het aangaan van een abonnement op Trucks, gaat u akkoord met onze voorwaarden.